Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów

O procesie spalania

Spalanie jest najstarszym opanowanym przez człowieka procesem fizykochemicznym

Jako jedna z metod unieszkodliwiania odpadów, spalanie przynosi następujące korzyści:

  1. Redukcja objętości. W zależności od składu spalanych odpadów, uzyskuje się zmniejszenie ich objętości o ponad 90 %.
  1. Detoksykacja. Spalanie jest szczególnie zalecane dla neutralizacji materiałów zanieczyszczonych patogenami lub toksycznymi związkami organicznymi, które mogą oddziaływać na zdrowie ludzi i stan środowiska.
  1. Łagodzenie skutków oddziaływania odpadów na środowisko. Spalanie odpadów, zwłaszcza organicznych, zapobiega wymywaniu ze składowisk odpadów, substancji powodujących powstawanie tzw. „uciążliwości zapachowych”. Ponadto, spalanie odpadów stałych powoduję mniejszy wpływ na powstawanie gazów cieplarnianych niż w przypadku składowania odpadów na wysypisku, podczas którego następuje generowanie i emisja znacznych emisji metanu CH4 i CO2.
  1. Nadzorowany proces. Termiczna utylizacja odpadów wymusza przestrzeganie bardzo restrykcyjnych przepisów dotyczących kontroli i regulacji poziomów emisji zanieczyszczeń. Instalacje tego typu są szczególnie dokładnie monitorowane przez służby ochrony środowiska.
  1. Odzysk energii. W przypadku odpowiedniej ilości odpadów, ich składu oraz korzystnej lokalizacji, opłacalny jest odzysk energii w postaci gorącej wody, pary lub energii elektrycznej.

 

Pod względem zastosowań, współczesne instalacje projektowane są dla wielu grup odpadów charakteryzujacych się różnorodnymi właściwościami.