Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów
Proszę o kontakt jestem zainteresowany ofertą

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz adresu poczty elektronicznej przez Biuro Projektowo-Konsultingowe z siedzibą w Włocławeku ul. Parkowa 28 w celach marketingowych tej firmy związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 - dalej Ustawa).

Osiągnięcia zawodowe


Wykształcenie.
 
 • Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa Lądowego i kierunku Inżynierii Środowska.
 
Współautor zgłoszeń patentowych.
 • P 388054 „ Instalacja do termicznego przekształcania ubocznych produktów pochodzenia  zwierzęcego.”
 • P 387523  „Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów”
 • P 394855 „ Instalacja do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych”
Laureat konkursów
 • Tytuł Mistrz Techniki w konkursie NOT za osiągnięcia w dziedzinie techniki w roku 2009 za opracowanie p.t. "Instalacja do termicznego przekształcania odpadów medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy". Członek zespołu autorów.
 • Grand Prix w konkursie Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2010. Współautor projektu
 • Srebrny medal na targach wynalazczości w Brukseli za wynalazek „Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy i reduktorów”. Członek zespołu.
Współautor publikacji:
 • Projektowanie i realizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładach mięsnych. Referat na  Międzynarodowej Konferencji „Gospodarka opadami medycznymi, weterynaryjnymi i poubojowymi” 27-28 wrzesień 2007 Bydgoszcz.
 • Cykl artykułów „Jak problem zamienić w zysk” w  Magazynie Przemysłu Mięsnego.nr 6, 7 2008.
 • Experimental study of the energy efficiency of a shell boiler. Energy Efficiency & Air Pollutant Control Conference, Wroclaw 2009   21 – 25 Wrzesień, 2009
 • “Adverse Environmental Impact Caused by Thermal Destruction of Animal By-Products” W: Some Aspects of Environmental Impacts of Waste Dumps, K. A. Skibniewska, University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2011, 89-98.
Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów I Techników Sanitarnych od 2005 roku.
 
Członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od 2007 roku,
 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Nr ewid. KUP /0070/PWOS/07