Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów

Wielkość komory a wydajność

Obliczenia ilości powstającego ciepła podczas spalania odpadów, pozwalają dokonać sprawdzenia wielkość komory spalania.

Posługując się prostym wzorem samodzielnie możemy sprawdzić możliwości każdego urządzenia.

Do tego celu słuzy m.in. objętościowy współczynnik obciążenia cieplnego komory (z ang. VHR - Volumetric heat release rate).

Współczynnik ten informuje o ilości ciepła wydzielanego w komorze spalania w odniesieniu do jej objętości.

Wielkość tego współczynnika dla stałych komór spalania nie powinna przekraczać 200 kW / m3

W przypadku odpadów o których mowa zakładce teoria tabelka, komora spalania o objętości 0,5 m3 dla odpadów o kaloryczności np 8 000 kJ/kg pozwala na spalanie 45 kg w ciągu godziny.

Przy kaloryczności 18 000 kJ/kg, wydajność spadnie do 20 kg/h.

"Przeładowanie" pieca prowadzi do "przegrzania" wymurówki powodując jej szybkie zużycie i konieczność częstych i kosztownych remontów.

Wielkość oferowanych komór spalania ma zasadniczy wpływ na cenę każdego urządzenia i nie może być analizowana bez odniesienia się do deklarowanej wydajności.

Jednym z najważniejszych elementów wpółczesnych urządzeń do spalania są komory dopalania spalin.

Ich budowa jest ściśle uwarunkowana przepisami i często stanowi jedyny element systemu oczyszczania spalin.

Każdy producent musi zagwarantować, że dopalenie gazów spalinowych powstajacych podczas spalania odpadów będzie realizowane w ściśle określonych warunkach.

    Komora dopalania pMontaż komory dopalaniaowinna umożliwić utrzymanie spalin powstających we właściwym procesie spalania (w pierwszym stopniu), nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach (np. przy ściance komory dopalania, przy wylocie z niej gazów spalinowych), przez ponad 2 sekundy w temperaturze ponad 850 oC (dla spalania odpadów zawierających ponad 1 % chloru i odpadów medycznych - minimum 1100 oC), przy zachowaniu możliwie wysokiej turbulencji przepływu.

W praktyce najprostszą metodą sprawdzenia tego warunku jest zastosowanie prostej zależności:

.

Wykorzystując tę zależności można zweryfikować informacje o maksymalnej ilości spalin opuszczających oferowane urządzenia a w konsekwencji określić o rzeczywistą wydajności instalacji.

Obliczenia takie mogą być wykonywane w ramach oferty naszej firmy.