Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów

Łagodne prawo

Z uwagi na pomijalny wpływ na środowisko, według obowiązujących przepisów, spalarnie zwłok zwierząt domowych, wyłączone są z listy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. 2016 poz. 71. Na liście takich przedsięwzięć  znajdują się za to np. grzebowiska dla zwierząt czy obiekty takie jak stałe pola kempingowe czy narciarskie trasy zjazdowe.

W praktyce oznacza to wyłączenie takiego przedsięwzięcia spod procesu oceny odziaływania na środowisko, a w konsekwencji brak jest podstaw do konieczności opracowania tzw. Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko. W zakładce Pliki do pobrania dostępna jest kopia opinii Minsterstwa Środowiska, które jednoznacznie wypowiedziało się w tej kwestii.

Co więcej, zgodnie z Rozp. Min. Środowiska z dnia 30 października 2014  Dz.U. 2014 poz.1542,  instalacje przeznaczone do spalania zwłok zwierząt, zwolnione są z obowiązku prowadzenia ciągłych czy okresowych pomiarów emisji do powietrza.

Warto tutaj wspomnieć, że w oparciu o Art. 7 ust.1 p.4  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 nie można uruchomić takiej działalności bez specjalnego pozwolenia udzielanego przez gimnę.

Szczegółowe komentarze oraz odniesienia do zapisów w kluczowych aktach prawnych związanych z postepowaniem przy budowie krematorium, zawarte są w bezpłatnych materiałach dodatkowych w zakładce Pliki do pobrania.