Biuro Projektowo-Konsultingowe IGNEUS

tel./fax. +54 413 24 65/tel. kom. 797 989 537

Urządzenia do spalania odpadów

Trudności do pokonania

Wbrew powszechnej opinii, spełnienie formalnych warunków przed uruchomieniem własnego krematorium jest dość proste. Najważniejsze przepisy regulujące budowę krematorium dostępne są w zakładce prawo. Dodatkowe komentarze z odwołaniami do konkretnych punktów w przytaczanych przepisach, dostępne są bezpłatnie dla zalogowanych użytkowników serwisu w zakładce pliki do pobrania.
 

Samo spełnienie warunków formalnych jest oczywiście niewystarczające. W rzeczywistości, największe znaczenie podczas realizacji takiego przedsięwzięcia może mieć tzw. odbiór społeczny. Każda instalacja powodująca emisję budzi zrozumiałe wątpliwości. W przypadku krematorium dla zwierząt takie wątpliwości mogą budzić szczególnie ostre protesty. Najlepszą drogą do ich złagodzenia i rozwiania wątpliwości jest próba ich wyjaśnienia i wiarygodna argumentacja.

Poniżej podajemy kilka wskazówek, które mogą pomóc w wyjaśnianiu wątpliwości z jakimi przyjdzie się zmierzyć podczas realizacji spopielarni zwłok zwierząt.

Obawy sąsiadów

Do najczęściej zgłaszanych wątpliwości dotyczących przyszłej inwestycji należy m.in. spostrzeżenie:
…„Nieprzyjemny zapach  i czarny dym  wydobywający się z komina”

Ponieważ urządzenia do spopielania zwłok zwierząt podlegają określonym, jasno sformułowanym przepisom, dlatego w każdym montowanym w Polsce piecu, spaliny z kremacji, przed wydostaniem się do atmosfery są poddawane procesowi dopalenia w specjalnej, dodatkowej komorze pieca.

Dzięki temu zabiegowi, wszystkie związki organiczne i nieorganiczne, które mogą pojawiać się w spalinach i które mogłyby spowodować powstanie wyczuwalnego zapachu są dopalane w osobnej komorze gdzie następuje ich rozkład do dwutlenku węgla i pary wodnej.

Utrzymywana w tej komorze temperatura wynosząca co najmniej 850 stopni C. gwarantuje praktycznie całkowite dopalanie się wszystkich zanieczyszczeń odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Do podtrzymania tak wysokiej temperatury wykorzystywane są z reguły palniki zasilane olejem opałowym lub gazem.

Zgodnie  obowiązujacymi przepisami, każdy piec musi byc wyposażony w taki układ oczyszczania spalin.

Dodatkowo, przepisy precyzyjnie określają wielkość tej komory dopalania i warunek dotyczący czasu przebywania spalin w odpowiedniej  temperaturze. Zgodnie z przepisami czas ten wynosi 2 sekundy.

Przepisy nakazują również, aby system sterowania piecem umożliwiał operatorowi na rozpoczęcie kramacji dopiero po uzyskania w komorze dopalania minimalnej temperatury tj. 850 stopni C. W przeciwnym przypadku kremacja zwierzęcia nie będzie możliwa - system sterowania pieca nie pozwoli na włączenie palników w komorze kremacyjnej.

Dodatkowo, nadzór weterynaryjny może żądać od właściciela krematorium zapisów z rejestracji parametrów każdej wykonanej kremacji, w tym zarejestrowanych odczytów temperatury procesu.

Pojawiające się informacje o wydobywajacym się czarnym dymie z komina krematorium często spowodowane są zbyt niską temperaturą w komorze dopalania spalin lub ponadnormatywnym obciążeniem pieca. Przeładowanie pieca powoduje, że powstający podczas spalania strumień spalin jest zbyt duzy i czas dopalania spalin staje się zbyt krótki i proces dopalania jest niewystarczający.

Każde z oferowanych przez nas urządzeń wyposażone jest w komorę dopalania spalin. Wielkość tej komory jest ściśle dopasowana do ilość spalin, które mogą powstać w trakcie spalania szczątków zwierząt w komorze spalania nawet podczas pracy z maksymalną wydajnością. Objętość komory doplania za każdym razem jest sprawdzana przez odpowiednie służby podczas kontroli krematorium.

Jako nieliczni wyposażamy nasze piece w dodatkowy układ powietrza dodatkowego, który radykalnie skraca czas kremacji i bezpośrednio wpływa na czystość spalin.

Dodatkowo, w naszych rozwiązaniach obliczenia dotyczące objętości komory dopalania oraz czasy przepływu cąstek spalin, wspomagane są najnowocześniejszymi narzędziami do projektowania i modelowania przepływów. Patrz rysunek poniżej.

Sam proces spopielania omówiony został w zakładce „O procesie spopielania”.
Przedstawione tam wyniki wskazują, że produktami spalania są głównie dwutlenek węgla i para wodna.